Toàn Đảng, toàn dân tộc ta đoàn kết, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường
Toàn Đảng, toàn dân tộc ta đoàn kết, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường03/02/2021 07:23
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân 31/01/2021 14:21
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp - Bài 1 Quyết tâm cao, hoàn thành đúng tiến độ
Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp - Bài 1: Quyết tâm cao, hoàn thành đúng tiến độ29/12/2020 10:47
Quyết tâm loại bỏ, xử lý nghiêm cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy
Quyết tâm loại bỏ, xử lý nghiêm cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy 20/12/2020 18:11
Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất
Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất12/12/2020 15:01
Kỳ họp của tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao
Kỳ họp của tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao17/11/2020 22:05
BHXH Việt Nam “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”
BHXH Việt Nam “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”15/10/2020 18:26
Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu
Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu26/09/2020 16:06
Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh
Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh23/09/2020 15:35
Bình Dương quyết tâm giữ vững các chỉ tiêu phát triển kinh tế
Bình Dương quyết tâm giữ vững các chỉ tiêu phát triển kinh tế 09/09/2020 16:41
Đề nghị Hà Giang kiên quyết xử lý sai phạm liên quan vụ xả núi xây khu du lịch tâm linh
Đề nghị Hà Giang kiên quyết xử lý sai phạm liên quan vụ xả núi xây khu du lịch tâm linhiconvideo
28/10/2019 09:30

Toàn Đảng, toàn dân tộc ta đoàn kết, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường

(BVPL)- Nhất định toàn Đảng, toàn dân tộc ta sẽ đoàn kết và đồng thuận cao; thực sự có dân chủ và kỷ luật chặt chẽ trong mọi hoạt động; thực sự sáng tạo và có quyết tâm lớn để biến khát vọng của Đảng ta, của nhân dân ta về một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc thành hiện thực.