VKSND TP Đà Nẵng phát động phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19
VKSND TP Đà Nẵng phát động phong trào ủng hộ chống dịch COVID-1912/08/2020 05:39
Đã bắt được tài xế trốn cách ly phòng chống dịch COVID-19
Đã bắt được tài xế trốn cách ly phòng chống dịch COVID-1930/07/2020 17:44
Phát hiện 3 xe khách không chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng
Phát hiện 3 xe khách không chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng31/03/2020 16:04
Nhiều sáng chế độc đáo chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng
Nhiều sáng chế độc đáo chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng30/03/2020 22:47
Đà Nẵng tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch COVID-19
Đà Nẵng tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch COVID-1929/03/2020 20:00
Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên
Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên18/03/2020 10:32
Hà Nội tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần
Hà Nội tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần21/02/2020 18:05
Người đàn ông suýt mất cậu nhỏ vì bị trăn cắn lúc đi vệ sinh
Người đàn ông suýt mất "cậu nhỏ" vì bị trăn cắn lúc đi vệ sinh31/05/2016 00:10
Phát hiện loài cá kỳ dị có chân và mũi giống con người
Phát hiện loài cá kỳ dị có "chân" và "mũi" giống con người17/02/2016 23:54
Tăng lương tối thiểu năm 2016 Người lao động đã hài lòng
Tăng lương tối thiểu năm 2016: Người lao động đã hài lòng?08/09/2015 10:21

VKSND TP Đà Nẵng phát động phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19

(BVPL) – VKSND thành phố Đà Nẵng ủng hộ số tiền 30 triệu đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19 của thành phố Đà Nẵng.