Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân
Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân04/03/2021 14:15
Bộ Công an trao giải Cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV
Bộ Công an trao giải Cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV28/10/2020 21:33
Công ty TNHH Khải Đức có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Công ty TNHH Khải Đức có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự09/01/2018 16:00

Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân

(BVPL) - 4 tờ báo: Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh; báo An ninh Thủ đô; báo An ninh Hải Phòng và báo Công an thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân - Đại tá, nhà văn Phạm Khải làm Tổng biên tập từ ngày 1/3/2021.