Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên
Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên09/01/2021 15:37
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng trong tình hình mới 08/01/2021 09:58

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, 80% trong tổng số thông tin xấu, độc trên không gian mạng tập trung chủ yếu vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ.