Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”
Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”19/11/2019 22:18
VKSND huyện Kim Thành thăm, tặng quà cụ bà có hoàn cảnh khó khăn
VKSND huyện Kim Thành thăm, tặng quà cụ bà có hoàn cảnh khó khăn12/06/2019 14:56

Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”

(BVPL) - Để có thể giúp đồng bào khó khăn những điều thiết thực nhất, mỗi cán bộ, công chức VKSND huyện Sơn Dương tự nguyện tham gia đóng góp bằng tấm lòng sẻ chia nhất có thể.