Kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc
Kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc29/04/2021 22:22
Kiện toàn tổ chức, nhân sự 3 địa phương
Kiện toàn tổ chức, nhân sự 3 địa phương07/04/2021 20:44
Sơn La, Tuyên Quang kiện toàn công tác nhân sự
Sơn La, Tuyên Quang kiện toàn công tác nhân sự12/03/2021 16:35
8 tỉnh thành tổ chức kiện toàn công tác nhân sự
8 tỉnh thành tổ chức kiện toàn công tác nhân sự 05/01/2021 18:59
Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành09/07/2020 11:25
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành01/07/2020 19:05
Kiện toàn nhân sự 3 thành phố trực thuộc Trung ương
Kiện toàn nhân sự 3 thành phố trực thuộc Trung ương24/06/2020 17:33
Kiện toàn nhân sự 5 địa phương
Kiện toàn nhân sự 5 địa phương13/05/2020 17:47
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành05/05/2020 15:57
Kiện toàn tổ chức, nhân sự 3 tỉnh thành
Kiện toàn tổ chức, nhân sự 3 tỉnh thành09/03/2020 14:42

Kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm Chủ tịch Hội đồng.