Theo Quyết định, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Lê Đình Thọ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay bà Ngô Thị Minh.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, tại Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

Cùng với đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề đột xuất, phức tạp cần tập trung xử lý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm ngăn chặn những tai nạn, ùn tắc tương tự xảy ra…

P.V