Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản
Thêm đối tượng bắt buộc khai tài sảniconvideo
03/11/2020 09:37
Kiểm sát viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm
Kiểm sát viên có nghĩa vụ khai tài sản, thu nhập hằng năm02/11/2020 10:31
Chậm nộp kê khai tài sản có thể bị buộc thôi việc
Chậm nộp khai tài sản có thể bị buộc thôi việc 01/06/2020 15:06
VKSND tối cao quy định về tham gia xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập
VKSND tối cao quy định về tham gia xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập17/05/2020 06:13
Chế tài nào đối với việc TGĐ PVTrans kê khai không trung thực khối tài sản hàng trăm tỉ đồng
Chế tài nào đối với việc TGĐ PVTrans khai không trung thực khối tài sản hàng trăm tỉ đồng ? 04/03/2020 08:36
Tổng Giám đốc PVTrans vướng nghi vấn kê khai tài sản không trung thực
Tổng Giám đốc PVTrans vướng nghi vấn khai tài sản không trung thực 23/12/2019 10:25
Đà Nẵng chưa phát hiện cán bộ tham nhũng
Đà Nẵng chưa phát hiện cán bộ tham nhũng22/11/2019 14:03
Tính trung thực trong kê khai tài sản vẫn là dấu hỏi lớn với cử tri
Tính trung thực trong khai tài sản vẫn là dấu hỏi lớn với cử tri05/11/2019 17:18
Xử lý các trường hợp kê khai tài sản gian dối
Xử lý các trường hợp khai tài sản gian dối01/08/2019 10:52
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập từ ngày 1 7
Tất cả cán bộ, công chức phải khai tài sản, thu nhập từ ngày 1/729/06/2019 14:37
Sai phạm trong việc kê khai tài sản, nguyên Trưởng Công an huyện bị kỷ luật
Sai phạm trong việc khai tài sản, nguyên Trưởng Công an huyện bị kỷ luật10/04/2019 15:03
Mở rộng đối tượng kê khai tài sản
Mở rộng đối tượng khai tài sảniconvideo
13/11/2018 18:37

Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản

Những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm. Đây là quy định tại Nghị định mới được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/12/2020. Nguồn: Vnews