Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến26/03/2020 10:53
Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, 10 bị cáo lãnh tổng cộng 128 năm tù
Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, 10 bị cáo lãnh tổng cộng 128 năm tù19/02/2020 21:18
Xách mã tấu, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân
Xách mã tấu, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân24/10/2019 22:58
Hai nhóm giang hồ tuổi teen giải quyết “ân oán”, một người bị trọng thương
Hai nhóm giang hồ tuổi teen giải quyết “ân oán”, một người bị trọng thương09/10/2019 19:43
Dự án The Sunrise Bay phải chờ kết luận thanh tra mới có hướng giải quyết
Dự án The Sunrise Bay phải chờ kết luận thanh tra mới có hướng giải quyết 31/08/2019 09:00
Đà Nẵng đầu tư 1 447 tỷ đồng giải quyết vấn nạn nước thải tràn ra biển
Đà Nẵng đầu tư 1.447 tỷ đồng giải quyết vấn nạn nước thải tràn ra biển28/08/2019 10:15
Tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm20/08/2019 19:00
Giải pháp “hạ nhiệt” những vấn đề “nóng” về môi trường ở Đà Nẵng
Giải pháp “hạ nhiệt” những vấn đề “nóng” về môi trường ở Đà Nẵng06/06/2019 10:06
Bi hài chuyện xét nghiệm AND bò để giải quyết tranh chấp
Bi hài chuyện xét nghiệm AND bò để giải quyết tranh chấp12/05/2019 19:40
Các hình thức kỷ luật được áp dụng với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
Các hình thức kỷ luật được áp dụng với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo23/04/2019 17:24

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

Danh mục mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ được phân thành 2 nhóm, trong đó: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; Giải quyết hưởng chế độ thai sản; Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên và bảo hiểm y tế được xếp vào nhóm dịch vụ công thiết yếu.