Thủ tướng Tích cực, chủ động giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước
Thủ tướng: Tích cực, chủ động giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước22/12/2019 07:02
Kỳ thi THPT quốc gia 2020 Giữ ổn định phương thức thi
Kỳ thi THPT quốc gia 2020: Giữ ổn định phương thức thi31/10/2019 09:46
Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững
Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững02/03/2018 14:04
Chỉ số giá nhà tại TP Hồ Chí Minh giữ ổn định
Chỉ số giá nhà tại TP Hồ Chí Minh giữ ổn định08/08/2016 21:36
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá07/06/2015 16:48
Bộ Tài chính yêu cầu giữ ổn định giá xăng
Bộ Tài chính yêu cầu giữ ổn định giá xăng13/09/2013 10:41

Thủ tướng: Tích cực, chủ động giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

(BVPL) -Thủ tướng nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam trong thời bình là tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quốc phòng, an ninh phải vững mạnh; thực lực phải tốt; lòng dân phải yên; chính trị - xã hội ổn định; cả dân tộc là một khối thống nhất…