Hà Nội dừng giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải từ ngày 8 3
Hà Nội dừng giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải từ ngày 8/306/03/2021 21:00
Quảng Ninh dừng giãn cách xã hội đối với Đông Triều và Vân Đồn
Quảng Ninh dừng giãn cách xã hội đối với Đông Triều và Vân Đồn09/02/2021 22:27

Hà Nội dừng giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải từ ngày 8/3

(BVPL) - Từ 0h ngày 8/3, thành phố Hà Nội không thực hiện việc giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng.