Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tham vấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tham vấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng 08/03/2019 20:24
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành 33 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành 33 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự06/09/2018 16:33
Chỉ chấp nhận tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp
Chỉ chấp nhận tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp13/06/2018 16:58
Thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội14/05/2018 22:34
Tổng Bí thư Đại biểu Quốc hội cần kiên quyết chống tiêu cực
Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội cần kiên quyết chống tiêu cực20/07/2016 15:33
Quốc hội biểu quyết hoãn thi hành luật hình sự mới vì 90 lỗi kỹ thuật
Quốc hội biểu quyết hoãn thi hành luật hình sự mới vì 90 lỗi kỹ thuật28/06/2016 14:23
Danh sách đề cử nhân sự chủ chốt được biểu quyết với số phiếu rất tập trung
Danh sách đề cử nhân sự chủ chốt được biểu quyết với số phiếu rất tập trung14/01/2016 23:51
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự sửa đổi
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự sửa đổi26/11/2014 09:55
Tình hình Biển Đông 19 6 Đại biểu đề nghị Quốc hội ra nghị quyết
Tình hình Biển Đông 19/6: Đại biểu đề nghị Quốc hội ra nghị quyết19/06/2014 18:47

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tham vấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng

(BVPL) – Cùng với việc tăng cường hợp tác mọi mặt, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế- xã hội giữa các địa phương của CHDCND Lào với Lâm Đồng, đoàn công tác cũng mong muốn được Lâm Đồng chia sẻ những kinh nghiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo.