3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài
3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài26/02/2020 09:22
10 lần sửa đổi nhưng Nghị định 86 vẫn chưa được ban hành
10 lần sửa đổi nhưng Nghị định 86 vẫn chưa được ban hànhiconvideo
16/08/2019 23:26
Sớm ban hành Nghị định thực hiện Luật Quy hoạch
Sớm ban hành Nghị định thực hiện Luật Quy hoạchiconvideo
12/04/2019 16:58
Đà Nẵng sẽ đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định riêng trao quyền cho thành phố
Đà Nẵng sẽ đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định riêng trao quyền cho thành phố19/03/2018 11:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quy định hòa giải thương mại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quy định hòa giải thương mại04/03/2017 23:35

3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

(BVPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.