BAC A BANK đồng hành kinh doanh cùng khách hàng cá nhân
BAC A BANK đồng hành kinh doanh cùng khách hàng cá nhân30/07/2020 16:29

BAC A BANK đồng hành kinh doanh cùng khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai Chương trình tín dụng “BAC A BANK - Đồng hành cùng kinh doanh” dành riêng cho đối tượng khách hàng cá nhân, với hạn mức lên tới 1.000 tỷ đồng, chương trình được áp dụng từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày 31/12/2020.