Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết người bị xử lý như thế nào
Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết người bị xử như thế nào?21/11/2020 06:29
Cựu Chủ tịch sai phạm liên quan đến chuyển đổi đất “vàng” sẽ bị xử lý như thế nào
Cựu Chủ tịch sai phạm liên quan đến chuyển đổi đất “vàng” sẽ bị xử như thế nào?17/11/2020 10:41
Mở bán đất nghĩa trang khi chưa được phê duyệt giá đất bị xử lý như thế nào
Mở bán đất nghĩa trang khi chưa được phê duyệt giá đất bị xử như thế nào?21/10/2020 14:57
Thông đồng dìm giá tài sản đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bị xử lý như thế nào
Thông đồng dìm giá tài sản đấu giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bị xử như thế nào?13/10/2020 21:00
Xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử lý như thế nào
Xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử như thế nào?08/10/2020 14:38
Vi phạm về thủ tục tố tụng dân sự sẽ bị xử lý như thế nào
Vi phạm về thủ tục tố tụng dân sự sẽ bị xử như thế nào?03/10/2020 10:36
Người có hành vi tạo giá “sốt ảo” để bán đất sẽ bị xử lý như thế nào
Người có hành vi tạo giá “sốt ảo” để bán đất sẽ bị xử như thế nào?01/09/2020 08:04
In lậu phạm tội gì và bị xử lý như thế nào
In lậu phạm tội gì và bị xử như thế nào?05/08/2020 08:54
Vụ người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn đô Hot boy Môi giới mại dâm sẽ bị xử lý như thế nào
Vụ người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn đô: Hot boy "Môi giới mại dâm" sẽ bị xử như thế nào?13/07/2020 15:05
Cán bộ thuế nhận tiền của cơ sở kinh doanh bị xử lý như thế nào
Cán bộ thuế nhận tiền của cơ sở kinh doanh bị xử như thế nào?12/07/2020 07:29

Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết người bị xử lý như thế nào?

(BVPL) – Báo Bảo vệ pháp luật có bài viết: “Khởi tố vụ án đá rơi làm 2 người chết ở Quảng Ninh”. Tôi muốn hỏi: Đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết người bị xử lý như thế nào? (Trần Yến Ngọc – Quảng Ninh).