Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời người mắc dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào
Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời người mắc dịch bệnh COVID-19 bị xử như thế nào?11/06/2021 17:37
Trốn khỏi cách ly trong dịch Covid sẽ bị xử lý hình sự như thế nào
Trốn khỏi cách ly trong dịch Covid sẽ bị xử hình sự như thế nào?14/05/2021 18:31
Trốn thuế bị xử lý như thế nào
Trốn thuế bị xử như thế nào?27/03/2021 17:30
Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị xử lý như thế nào
Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị xử như thế nào?22/03/2021 07:29
Vụ Youtuber Thơ Nguyễn sẽ bị xử lý như thế nào
Vụ Youtuber Thơ Nguyễn sẽ bị xử như thế nào?12/03/2021 11:32
Hoạt động tài chính bất hợp pháp bị xử lý như thế nào
Hoạt động tài chính bất hợp pháp bị xử như thế nào?17/02/2021 18:54
Giả mạo website bị xử lý như thế nào
Giả mạo website bị xử như thế nào?05/02/2021 16:49
Tiêu thụ hàng đông lạnh thối rữa bị xử lý như thế nào
Tiêu thụ hàng đông lạnh thối rữa bị xử như thế nào?29/01/2021 10:25
Biến đất công thành đất tư bị xử lý như thế nào
Biến đất công thành đất tư bị xử như thế nào?24/01/2021 10:41
Mua, bán trái phép hóa đơn GTGT bị xử lý như thế nào
Mua, bán trái phép hóa đơn GTGT bị xử như thế nào?16/01/2021 06:55

Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời người mắc dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào?

(BVPL) – Báo BVPL có bài "Một người ở Lâm Đồng về từ vùng dịch ở Bắc Giang, nhờ người khác cách ly thay", vậy tôi xin hỏi: Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh COVID-19 bị xử lý như thế nào?