Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương18/05/2020 17:34
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến14/05/2020 17:09
Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu21/04/2020 12:40
Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh23/03/2020 16:49
Vĩnh Long bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Long bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh14/01/2020 15:24
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 16/12/2019 08:46
Thái Bình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh13/12/2019 15:44
Bà Rịa-Vũng Tàu có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu có tân Chủ tịch UBND tỉnh13/12/2019 14:51
Bầu bổ sung nhân sự tại 3 tỉnh
Bầu bổ sung nhân sự tại 3 tỉnh10/12/2019 15:23
Nữ Phó Bí thư Thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh
Nữ Phó Bí thư Thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh10/12/2019 09:39

Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Hùng và đồng chí Trần Thị Hiền làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XII.