Tạo lập một Cộng đồng ASEAN đổi mới, sáng tạo, nâng cao nâng lực cạnh tranh
Tạo lập một Cộng đồng ASEAN đổi mới, sáng tạo, nâng cao nâng lực cạnh tranh
23/08/2021 17:36
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA – 42

​
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA – 42 ​
23/08/2021 14:23
Khai mạc trọng thể Đại hội đồng AIPA – 42
Khai mạc trọng thể Đại hội đồng AIPA – 42
23/08/2021 12:21
Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp và đồng thuận nhiều vấn đề quan trọng
Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp và đồng thuận nhiều vấn đề quan trọng
10/09/2020 12:56
Thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19
Thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19
09/09/2020 15:00
Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ ASEAN trong bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ
Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ ASEAN trong bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ
08/09/2020 16:54
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41
08/09/2020 15:54
Các nước ASEAN cần chung tay chống lại đại dịch COVID- 19
Các nước ASEAN cần chung tay chống lại đại dịch COVID- 19
08/09/2020 15:15
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến tại lễ Khai mạc AIPA 41
08/09/2020 11:09
Sẽ có 11 Chủ tịch Quốc hội, Nghị viện của các nước tham gia Đại hội đồng AIPA 41
Sẽ có 11 Chủ tịch Quốc hội, Nghị viện của các nước tham gia Đại hội đồng AIPA 41
04/09/2020 19:00
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Thái Lan
29/08/2019 18:17
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA 40
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA 40
26/08/2019 21:16