Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 2019
Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 201928/08/2019 17:14
Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 tọa đàm ngày thành lập ngành
Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 tọa đàm ngày thành lập ngành13/05/2019 09:48
Kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4
Kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Viện kiểm sát quân sự Quân khu 408/04/2019 09:32

Hội thi “Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên giỏi” năm 2019

(BVPL) - Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Hội thi: "Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ kiểm sát giỏi năm 2019", với mục đích nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về pháp luật và kỹ năng thao tác nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4.