Từ 5 5 Tiếp nhận đăng ký tiêm 5 500 liều vắcxin Pentaxim
Từ 5/5: Tiếp nhận đăng ký tiêm 5.500 liều vắcxin Pentaxim
05/05/2016 17:07
Cần sự thật cho vắcxin
Cần sự thật cho vắcxin
01/01/2016 00:55
Hà Nội Vắcxin Pentaxim chỉ đáp ứng được 60 nhu cầu
Hà Nội: Vắcxin Pentaxim chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu
29/12/2015 00:34
Văcxin HIV mới mang lại hy vọng cho bệnh nhân toàn cầu
Văcxin HIV mới mang lại hy vọng cho bệnh nhân toàn cầu
27/12/2015 00:24
Bộ Y tế khuyến cáo cho trẻ uống đầy đủ vắcxin phòng bại liệt
Bộ Y tế khuyến cáo cho trẻ uống đầy đủ vắcxin phòng bại liệt
20/11/2015 22:25
Bộ Y tế khuyến cáo vắcxin 6 trong 1 còn khan hiếm tới năm 2016
Bộ Y tế khuyến cáo vắcxin 6 trong 1 còn khan hiếm tới năm 2016
10/08/2015 15:13
Bé trai 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắcxin Quinvaxem ở Đà Nẵng
Bé trai 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắcxin Quinvaxem ở Đà Nẵng
30/06/2015 23:18
Việt Nam sẽ có 4 loại vắcxin tham gia cung cấp toàn cầu
Việt Nam sẽ có 4 loại vắcxin tham gia cung cấp toàn cầu
24/04/2015 17:06
Bắt đầu tiêm thử nghiệm vắcxin phòng Ebola tại Sierra Leone
Bắt đầu tiêm thử nghiệm vắcxin phòng Ebola tại Sierra Leone
16/04/2015 13:30
Bộ Y tế lý giải vì sao thiếu vắcxin dịch vụ thời gian qua
Bộ Y tế lý giải vì sao thiếu vắcxin dịch vụ thời gian qua
27/05/2014 14:14
Bộ trưởng Y tế nói về sai sót tiêm vắcxin ở Quảng Trị
Bộ trưởng Y tế nói về sai sót tiêm vắcxin ở Quảng Trị
28/10/2013 08:44
Bộ Y tế đảm bảo, tôi vẫn không cho con tiêm vắcxin tử thần
Bộ Y tế đảm bảo, tôi vẫn không cho con tiêm vắcxin 'tử thần'
26/09/2013 16:11
Đình chỉ công tác người tiêm vắcxin gây tử vong 3 trẻ
Đình chỉ công tác người tiêm vắcxin gây tử vong 3 trẻ
27/07/2013 18:49
Gần 20 em bé đã tử vong sau tiêm văcxin
Gần 20 em bé đã tử vong sau tiêm văcxin
24/07/2013 17:01
Thêm một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B
Thêm một trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B
23/07/2013 11:17