10 000 mũi Vắc xin cúm miễn phí vì cộng đồng được bảo vệ bởi Vắc xin
10.000 mũi Vắc xin cúm miễn phí "vì cộng đồng được bảo vệ bởi Vắc xin"
22/03/2023 08:00
Bình đẳng về vắc xin - Chiến lược nhân văn của Hệ thống Tiêm chủng VNVC
Bình đẳng về vắc xin - Chiến lược nhân văn của Hệ thống Tiêm chủng VNVC
07/06/2021 13:01
TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 2 000 tỉ đồng từ tổ chức, cá nhân để phòng chống dịch COVID-19
TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 2.000 tỉ đồng từ tổ chức, cá nhân để phòng chống dịch COVID-19
27/05/2021 15:19
Nếu thuận lợi, vắcxin phòng COVID-19 VN sẽ được sử dụng vào 12 2021
'Nếu thuận lợi, vắcxin phòng COVID-19 VN sẽ được sử dụng vào 12/2021'
17/12/2020 10:20
Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy phổ cập vắcxin chống dịch COVID-19
Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy phổ cập vắcxin chống dịch COVID-19
06/10/2020 14:50
Nga thử nghiệm thành công thêm một loại vắcxin COVID-19
Nga thử nghiệm thành công thêm một loại vắcxin COVID-19
02/10/2020 14:54
Việt Nam dự kiến có vắcxin COVID-19 vào tháng 10 2021
Việt Nam dự kiến có vắcxin COVID-19 vào tháng 10/2021
29/07/2020 06:52
Nga thử nghiệm vắcxin chống COVID-19 trên người
Nga thử nghiệm vắcxin chống COVID-19 trên người
02/04/2020 19:58
Tiêm bổ sung vắcxin sởi-rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi
Tiêm bổ sung vắcxin sởi-rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi
08/11/2018 08:07
Thêm một vắcxin “5 trong 1” được đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Thêm một vắcxin “5 trong 1” được đăng ký lưu hành tại Việt Nam
28/09/2018 16:27
Công bố hai vắcxin được sản xuất thành công tại Việt Nam
Công bố hai vắcxin được sản xuất thành công tại Việt Nam
25/09/2018 14:27
Bước tiến mới trong sản xuất vắcxin “made in Việt Nam”
Bước tiến mới trong sản xuất vắcxin “made in Việt Nam”
04/09/2018 20:15
Trung Quốc truy tố các nghi can trong vụ bê bối vắcxin
Trung Quốc truy tố các nghi can trong vụ bê bối vắcxin
18/08/2018 19:11
Việt Nam sản xuất thành công vắcxin cúm mùa giá bằng 1 3 hàng nhập
Việt Nam sản xuất thành công vắcxin cúm mùa giá bằng 1/3 hàng nhập
11/05/2018 08:13
Vắcxin CombE Five được triển khai tiêm trước tại 4 tỉnh
Vắcxin CombE Five được triển khai tiêm trước tại 4 tỉnh
02/05/2018 17:01
Sắp có văcxin trị HIV
Sắp có văcxin trị HIV
04/01/2017 23:39
Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm an ninh về vắcxin phòng bệnh
Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm an ninh về vắcxin phòng bệnh
05/12/2016 15:25
Hà Nội sẽ có thêm 2 000 liều vắcxin dịch vụ Pentaxim
Hà Nội sẽ có thêm 2.000 liều vắcxin dịch vụ Pentaxim
22/06/2016 23:39
Italy và Nam Phi hợp tác nghiên cứu vắcxin điều trị HIV AIDS
Italy và Nam Phi hợp tác nghiên cứu vắcxin điều trị HIV/AIDS
13/06/2016 22:02