Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết tố cáo của Chi cục thi hành án dân sự
Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết tố cáo của Chi cục thi hành án dân sự25/03/2020 16:47
36 tháng tù giam cho kẻ mang ‘đá’ vào khách sạn để ‘phê’
36 tháng tù giam cho kẻ mang ‘đá’ vào khách sạn để ‘phê’ 20/01/2020 23:41

Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết tố cáo của Chi cục thi hành án dân sự

Thông qua hoạt động kiểm sát giải quyết tố cáo, VKSND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy, việc thụ lý giải quyết, quy trình giải quyết tố cáo và kết luận giải quyết tố cáo của Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thị xã Hồng Lĩnh đã vi phạm quy định của Luật Tố cáo.