VKSND tỉnh Hải Dương Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus corona
VKSND tỉnh Hải Dương: Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus corona 05/02/2020 20:18
VKSND huyện Ninh Giang, VKSND huyện Thanh Hà triển khai công tác
VKSND huyện Ninh Giang, VKSND huyện Thanh Hà triển khai công tác16/01/2020 14:42
Thành phố Hải Dương có nữ Viện trưởng VKSND
Thành phố Hải Dương có nữ Viện trưởng VKSND07/01/2020 14:23
Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có để lọt phạm nhân nguy hiểm, Viện Kiểm sát kháng nghị
Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có "để lọt" phạm nhân nguy hiểm, Viện Kiểm sát kháng nghị29/10/2019 05:59
Hiệu quả từ công tác đột xuất kiểm sát cơ sở giam, giữ
Hiệu quả từ công tác đột xuất kiểm sát cơ sở giam, giữ01/10/2019 14:03
VKSND huyện Nam Sách thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
VKSND huyện Nam Sách thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 18/07/2019 10:59
VKSND tỉnh Hải Dương quyết tâm giành giải vàng cho ngày hội lớn
VKSND tỉnh Hải Dương quyết tâm giành giải vàng cho ngày hội lớn 17/07/2019 17:50
Cụm thi đua số 1, VKSND tỉnh Hải Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng năm 2019
Cụm thi đua số 1, VKSND tỉnh Hải Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng năm 201913/06/2019 10:00
VKSND Hải Dương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
VKSND Hải Dương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân04/05/2019 16:18
VKSND tỉnh Hải Dương triển khai công tác năm 2019
VKSND tỉnh Hải Dương triển khai công tác năm 201915/01/2019 19:00

VKSND tỉnh Hải Dương: Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus corona

(BVPL) – VKSND tỉnh Hải Dương và VKSND TP. Hải Dương phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun tẩy trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan bằng dung dịch đặc dụng, cấp phát khẩu trang cho cán bộ và nhân viên để phòng, chống dịch bệnh do nCoV.