Phê chuẩn khởi tố Giám đốc lập chứng từ khống rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách
Phê chuẩn khởi tố Giám đốc lập chứng từ khống rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách03/07/2018 18:33
Phê chuẩn khởi tố nguyên Giám đốc công ty lâm nghiệp gây thiệt hại hơn 44 tỷ đồng
Phê chuẩn khởi tố nguyên Giám đốc công ty lâm nghiệp gây thiệt hại hơn 44 tỷ đồng03/07/2018 10:24

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc lập chứng từ khống rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

(BVPL) – Để rút tiền ngân sách, Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển thương mại dịch vụ nông nghiệp Gia Nghĩa đã lập chứng từ khống về việc trả tiền thuê nhân công, để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách trái quy định.