VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19
VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19 10/04/2020 16:51
VKSND TP Hải Dương Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên
VKSND TP Hải Dương: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên 27/03/2020 08:46
Thành phố Hải Dương có nữ Viện trưởng VKSND
Thành phố Hải Dương có nữ Viện trưởng VKSND07/01/2020 14:23
VKSND TP Hải Dương chung tay xây dựng nông thôn mới
VKSND TP. Hải Dương chung tay xây dựng nông thôn mới25/05/2019 07:00

VKSND TP Hải Dương chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19

(BVPL) – Vừa qua, VKSND TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp sức cùng cộng đồng, chung tay phòng chống đại dịch COVID-19.