Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành25/03/2020 10:21

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Ninh Thuận vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.