Nhân viên an ninh trả lại hơn 364 triệu đồng hành khách bỏ quên
Nhân viên an ninh trả lại hơn 364 triệu đồng hành khách bỏ quên09/09/2019 22:17
Một bộ phận cán bộ Đà Nẵng làm việc còn cầm chừng, thiếu nhiệt huyết
Một bộ phận cán bộ Đà Nẵng làm việc còn cầm chừng, thiếu nhiệt huyết09/07/2019 17:05
Nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách của người dân Thủ đô
Nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách của người dân Thủ đô26/02/2019 17:24
Chủ tịch Quốc hội 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới
Chủ tịch Quốc hội: 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mớiiconvideo
01/11/2018 22:48

Nhân viên an ninh trả lại hơn 364 triệu đồng hành khách bỏ quên

(BVPL) – Nhiều tài sản do hành khách nước ngoài bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh, có giá trị tương đương hơn 364 triệu đồng đã được nhân viên an ninh lập biên bản, trao lại cho chủ sở hữu. Cảng HKQT Cam Ranh đã thưởng đột xuất cho các nhân viên an ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm.