Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được tổ chức vào ngày 23-26 7 2020
Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được tổ chức vào ngày 23-26/7/2020?22/02/2020 18:42
Bộ GD-ĐT đang xem xét phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2 3 2020
Bộ GD-ĐT đang xem xét phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3/202021/02/2020 15:38
Học sinh nghỉ học dài vì Covid-19, kế hoạch học bù và thi THPT quốc gia sẽ như thế nào
Học sinh nghỉ học dài vì Covid-19, kế hoạch học bù và thi THPT quốc gia sẽ như thế nào?16/02/2020 08:23

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được tổ chức vào ngày 23-26/7/2020?

(BVPL) - Dự kiến thời gian kết thúc năm học sẽ lùi một tháng tương ứng với thời gian đã nghỉ. Dự kiến kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 23 - 26/7, đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo, học sinh thi tốt nghiệp.