Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12 2019
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/201916/01/2020 17:45
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7 2019
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7/201919/08/2019 17:25
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII18/05/2019 22:40
Để cấp dưới lộng hành , Trưởng Công an huyện Bình Sơn bị kỷ luật
Để cấp dưới "lộng hành", Trưởng Công an huyện Bình Sơn bị kỷ luật16/05/2019 09:38
Bộ Công an thông tin chính thức về vụ giết tài xế taxi ở Mỹ Đình
Bộ Công an thông tin chính thức về vụ giết tài xế taxi ở Mỹ Đình04/02/2019 09:28

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.