Thêm 4 ca mắc mới COVID-19
Thêm 4 ca mắc mới COVID-1924/11/2020 19:06
Thêm 16 ca mắc mới COVID-19
Thêm 16 ca mắc mới COVID-1915/11/2020 19:34
Thêm 10 ca mắc mới COVID-19
Thêm 10 ca mắc mới COVID-1910/11/2020 20:02
Thêm 4 ca mắc mới COVID-19
Thêm 4 ca mắc mới COVID-1929/10/2020 19:21
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19
Thêm 2 ca mắc mới COVID-1917/10/2020 18:32
Chiều nay thêm 9 ca mắc mới COVID-19
Chiều nay thêm 9 ca mắc mới COVID-1914/10/2020 18:44
Có 3 ca nhiễm mới COVID-19
Có 3 ca nhiễm mới COVID-1913/10/2020 19:02
Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 2 ca nhiễm mới COVID-1911/10/2020 19:00
Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, 1 ca nhập cảnh Khánh Hòa
Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, 1 ca nhập cảnh Khánh Hòa 02/09/2020 18:33
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, có 26 ca khỏi bệnh
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, có 26 ca khỏi bệnh28/08/2020 19:18
Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19
Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19iconvideo
08/08/2020 15:38
Việt Nam ghi nhận thêm thêm 17 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly
Việt Nam ghi nhận thêm thêm 17 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách lyiconvideo
07/05/2020 22:02
Thêm 2 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 260 ca mắc COVID-19
Thêm 2 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 260 ca mắc COVID-19iconvideo
12/04/2020 19:09
Thêm 2 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận ca thứ 257 mắc COVID-19
Thêm 2 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận ca thứ 257 mắc COVID-19iconvideo
10/04/2020 22:58
Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 255 ca mắc COVID-19
Thêm 4 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 255 ca mắc COVID-19iconvideo
09/04/2020 23:08

Thêm 4 ca mắc mới COVID-19

(BVPL) - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay thông báo, có thêm 4 ca mắc mới. Các ca bệnh đều nhập cảnh vào nước ta và được cách ly cẩn trọng.