​Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
​Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm?30/11/2019 15:43
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?30/09/2019 14:40
Dấu hiệu pháp lý của tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Dấu hiệu pháp lý của tội sản xuất, buôn bán hàng giả?24/06/2019 18:54
Thế nào là hàng giả Chế tài với tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Thế nào là hàng giả? Chế tài với tội sản xuất, buôn bán hàng giả?10/06/2019 19:04
Những nhân vật bí ẩn trong đường dây sản xuất ma túy của Văn Kính Dương có thoát tội
Những nhân vật bí ẩn trong đường dây sản xuất ma túy của Văn Kính Dương có thoát tội?14/05/2019 11:16

​Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Ra tận Quảng Ninh mua nửa tấn pháo về Hà Tĩnh đón Tết”, tôi muốn hỏi thế nào là sản xuất, buôn bán hàng cấm? Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm?