Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản thị trường31/01/2020 19:09
Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Tổng cục Quản thị trường24/12/2019 10:32
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản thị trường29/11/2019 10:37
Bổ nhiệm nhân sự 3 bộ ngành
Bổ nhiệm nhân sự 3 bộ ngành29/10/2019 10:10
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ ngành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ ngành24/10/2019 09:58
Nhân sự mới tại các Bộ - ngành - địa phương trong tuần qua
Nhân sự mới tại các Bộ - ngành - địa phương trong tuần qua30/09/2019 17:55
Bộ Công Thương bổ nhiệm 2 Cục trưởng Quản lý thị trường
Bộ Công Thương bổ nhiệm 2 Cục trưởng Quản thị trường16/09/2019 11:25
Liên tiếp phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc
Liên tiếp phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc03/09/2019 17:38
Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Công Thương, Tổng cục Quản thị trường bổ nhiệm nhân sự mới25/08/2019 11:20
Tổng cục Quản lý Thị trường bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường địa phương
Tổng cục Quản Thị trường bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản Thị trường địa phương21/05/2019 20:49

Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trưởng vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.