Kinh nghiệm thực hiện “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Kinh nghiệm thực hiện “số hóa hồ vụ án công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa29/11/2019 09:04
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ vụ án công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa25/10/2019 09:01
Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa
Số hóa hồ vụ án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa11/10/2019 11:31

Kinh nghiệm thực hiện “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa

(BVPL) - Việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự đã mang lại hiệu quả rất cao, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chủ yếu nhất là trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử,