Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ vụ án công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa06/05/2020 10:00
Kinh nghiệm thực hiện “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Kinh nghiệm thực hiện “số hóa hồ vụ án công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa29/11/2019 09:04
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ vụ án công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa25/10/2019 09:01
Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa
Số hóa hồ vụ án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa11/10/2019 11:31

Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa

(BVPL) - Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, ngày 5/5/2020, VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai phối hợp với TAND huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Đinh Hyum, phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.