VKSND tỉnh Tây Ninh có nhiều đổi mới, hoàn thành các chỉ tiêu công tác
VKSND tỉnh Tây Ninh có nhiều đổi mới, hoàn thành các chỉ tiêu công tác10/07/2020 22:00
VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị kết công tác 6 tháng đầu năm 202010/07/2020 15:05
Viện cấp cao 1 sơ kết công tác đầu năm 2020 và hội nghị điển hình tiên tiến
Viện cấp cao 1 kết công tác đầu năm 2020 và hội nghị điển hình tiên tiến22/06/2020 22:00
Đảng bộ VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
Đảng bộ VKSND tối cao kết công tác 6 tháng đầu năm 202010/06/2020 14:24

VKSND tỉnh Tây Ninh có nhiều đổi mới, hoàn thành các chỉ tiêu công tác

(BVPL)_Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngành Kiểm sát Tây Ninh đã tăng cường nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt trong tư pháp trên các lĩnh vực...