Quy trách nhiệm người đứng đầu để tăng hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình
Quy trách nhiệm người đứng đầu để tăng hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình08/12/2020 14:45
Gắn trách nhiệm người đứng đầu với vi phạm trật tự ATGT của xe kinh doanh vận tải
Gắn trách nhiệm người đứng đầu với vi phạm trật tự ATGT của xe kinh doanh vận tải27/08/2020 19:00
Nạn khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc
Nạn khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc: UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc11/04/2020 18:08
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm
Bộ, ngành, địa phương nào giải ngân vốn chậm thì người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm10/04/2020 16:52
Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ
Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ30/01/2020 11:20
Người đứng đầu Hải Quân Mỹ bị sa thải do mâu thuẫn với Nhà Trắng
Người đứng đầu Hải Quân Mỹ bị sa thải do mâu thuẫn với Nhà Trắng25/11/2019 08:59
Xảy ra vi phạm trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Xử lý trách nhiệm người đứng đầu
Xảy ra vi phạm trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu 24/09/2019 07:44
Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí
Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí17/07/2019 20:59
TP Hà Nội cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm
TP Hà Nội cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm 08/07/2019 18:08
Người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý và phải nêu gương
Người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý và phải nêu gương25/06/2019 15:19

Quy trách nhiệm người đứng đầu để tăng hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình

Phải quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chính quyền để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là chỉ đạo của Chính phủ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi Lập đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)