Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa quyết tâm về đích Nông thôn mới nâng cao
Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa quyết tâm về đích Nông thôn mới nâng cao 29/07/2021 20:48
Có thể không hỗ trợ thực hiện nông thôn mới với địa phương tự cân đối được ngân sách
Có thể không hỗ trợ thực hiện nông thôn mới với địa phương tự cân đối được ngân sách23/07/2021 21:02
VKSND tỉnh Quảng Ninh mang nước sạch đến với dân bản
VKSND tỉnh Quảng Ninh mang nước sạch đến với dân bản10/07/2021 09:24
VKSND huyện Tân Phú Đông phối hợp lắp đèn năng lượng mặt trời tặng người dân
VKSND huyện Tân Phú Đông phối hợp lắp đèn năng lượng mặt trời tặng người dân09/07/2021 21:19
Thông tin mới vụ xe bất chấp chở đá quá khổ, quá tải ở Đắk Nông
Thông tin mới vụ xe "bất chấp" chở đá quá khổ, quá tải ở Đắk Nông10/06/2021 17:44
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát  Các anh về mái ấm nhà vui
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: "Các anh về mái ấm nhà vui..."21/05/2021 17:34
VKSND tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
VKSND tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen10/05/2021 17:14
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Báo Bảo vệ pháp luật và VKSND tỉnh Bình Định
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Báo Bảo vệ pháp luật và VKSND tỉnh Bình Định10/05/2021 11:53
CLIP  Đốt rác “đầu độc” môi trường sống, người dân kêu cứu
(CLIP) Đốt rác “đầu độc” môi trường sống, người dân kêu cứu09/05/2021 11:52
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Giúp dân xây dựng Nông thôn mới
Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát: Giúp dân xây dựng Nông thôn mới28/04/2021 10:05

Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa quyết tâm về đích Nông thôn mới nâng cao

Đảng ủy xã Hoằng Xuân đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo phát triển giáo dục của xã giai đoạn 2020 - 2021, định hướng đến 2025, xây dựng xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.