Vụ khủng bố đấm máu ở thủ đô Somalia, số người chết tiếp tục tăng
Vụ khủng bố đấm máu ở thủ đô Somalia, số người chết tiếp tục tăng
31/10/2022 08:57
Tấn công khủng bố ở thủ đô Somalia, ít nhất 70 người thương vong
Tấn công khủng bố ở thủ đô Somalia, ít nhất 70 người thương vong
21/08/2022 15:59
Đánh bom khủng bố nhắm vào đoàn xe của Liên hợp quốc ở Somali, 28 người thương vong
Đánh bom khủng bố nhắm vào đoàn xe của Liên hợp quốc ở Somali, 28 người thương vong
25/11/2021 16:43
Đánh bom liều chết gần dinh Tổng thống Somali, 8 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết gần dinh Tổng thống Somali, 8 người thiệt mạng
25/09/2021 20:37
Khủng bố tấn công nhà tù ở Somali, giải thoát 400 tù nhân
Khủng bố tấn công nhà tù ở Somali, giải thoát 400 tù nhân
06/03/2021 09:03