Khách sạn 4 sao ở Quảng Ninh tự nguyện làm khu cách ly y tế
Khách sạn 4 sao ở Quảng Ninh tự nguyện làm khu cách ly y tế20/03/2020 11:48
Triệt phá ổ bạc trong khách sạn 4 sao ở Tây Đô
Triệt phá ổ bạc trong khách sạn 4 sao ở Tây Đô17/10/2019 12:43
Hãi hùng móc cần cẩu rơi từ tầng 23 công trình xây dựng khách sạn 4 sao xuống đường
Hãi hùng móc cần cẩu rơi từ tầng 23 công trình xây dựng khách sạn 4 sao xuống đường03/07/2019 13:33
Khách sạn 4 sao cũng xả bẩn ra môi trường
Khách sạn 4 sao cũng xả bẩn ra môi trường08/05/2019 16:16

Khách sạn 4 sao ở Quảng Ninh tự nguyện làm khu cách ly y tế

(BVPL) - Nhiều khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tình nguyện trở thành nơi cách ly y tế cho hành khách từ vùng dịch đến Việt Nam.