Thủ tướng  Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công
Thủ tướng: "Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công..."05/05/2021 22:47
Thủ tướng Giải ngân đầu tư công phải bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực
Thủ tướng: Giải ngân đầu tư công phải bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực05/05/2021 22:45
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4iconvideo
05/05/2021 18:03
Niềm tin của xã hội, người dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ngày càng cao
Niềm tin của xã hội, người dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ngày càng cao31/03/2021 23:00
Tập trung xử lý, giải quyết những việc còn tồn tại trong phạm vi trách nhiệm
Tập trung xử lý, giải quyết những việc còn tồn tại trong phạm vi trách nhiệm02/03/2021 22:33
Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân
Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân02/02/2021 12:39
Không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước
Không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước02/12/2020 16:00
Hoàn thiện thể chế pháp luật để kiểm soát tham nhũng, xử lý dứt điểm tồn tại
Hoàn thiện thể chế pháp luật để kiểm soát tham nhũng, xử lý dứt điểm tồn tại 02/10/2020 14:48
Cần có đề xuất cụ thể về chính sách tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc làm, giảm sâu về thu nhập
Cần có đề xuất cụ thể về chính sách tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc làm, giảm sâu về thu nhập04/09/2020 12:00
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh03/08/2020 14:54
Sẽ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương
Sẽ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương 02/07/2020 22:08

Thủ tướng: "Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công..."

(BVPL)- Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện. “Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công”- Thủ tướng nhấn mạnh.