Quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng
Quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng21/10/2020 16:56
Bộ trưởng Bộ Công an giải trình trước Quốc hội về Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi
Bộ trưởng Bộ Công an giải trình trước Quốc hội về Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi21/10/2020 14:50
Góp ý cuốn Sổ tay Kiểm sát viên
Góp ý cuốn Sổ tay Kiểm sát viên21/10/2020 08:32
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng20/10/2020 15:16
Lấy ý kiến về Dự thảo Sổ tay Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự
Lấy ý kiến về Dự thảo Sổ tay Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sựiconvideo
13/10/2020 21:05
VKSND tối cao phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch
VKSND tối cao phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch13/10/2020 19:12
Lấy ý kiến về dự thảo sổ tay kiểm sát án dân sự
Lấy ý kiến về dự thảo sổ tay kiểm sát án dân sự13/10/2020 13:00
Nhiều nội dung mới quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
Nhiều nội dung mới quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân12/10/2020 14:15
Đề xuất người đi bộ đi sát mép đường và ngược chiều xe chạy
Đề xuất người đi bộ đi sát mép đường và ngược chiều xe chạy...08/10/2020 12:36
Ưu tiên giải quyết án xâm hại người dưới 18 tuổi
Ưu tiên giải quyết án xâm hại người dưới 18 tuổi01/10/2020 10:33
Hạnh phúc của nhân dân - Điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Hạnh phúc của nhân dân - Điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 28/09/2020 09:57
11 vi phạm bị tước bằng lái theo dự thảo luật mới
11 vi phạm bị tước bằng lái theo dự thảo luật mớiiconvideo
06/07/2020 09:13
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ nhằm điều chỉnh hành vi
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ nhằm điều chỉnh hành viiconvideo
09/06/2020 09:57
Góp ý dự thảo chỉ thị phòng chống COVID-19 trong tình hình mới
Góp ý dự thảo chỉ thị phòng chống COVID-19 trong tình hình mớiiconvideo
17/04/2020 20:41
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảngiconvideo
14/02/2020 20:28

Quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng

(BVPL) - Tiếp tục phiên làm việc chiều 21/10, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam với nhiều nội dung trọng tâm như: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ở khu vực biên giới (KVBG).