Chuyển 5 vụ có dấu hiệu làm giả hồ sơ thương binh sang Cơ quan điều tra
Chuyển 5 vụ có dấu hiệu làm giả hồ sơ thương binh sang quan điều tra06/01/2021 11:10
Đề nghị Công an vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay
Đề nghị Công an vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay02/09/2020 08:47
Chuyển Cơ quan điều tra vụ nữ cán bộ chiếm 200 triệu đồng đảng phí
Chuyển quan điều tra vụ nữ cán bộ chiếm 200 triệu đồng đảng phí23/06/2020 06:11
Phát hiện đường dây hoạt động mại dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng
Phát hiện đường dây hoạt động mại dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng16/04/2020 10:22
Chuyển hồ sơ một số chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng sang Cơ quan điều tra
Chuyển hồ sơ một số chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng sang quan điều tra24/12/2019 07:44
Chuyển hồ sơ Cơ quan điều tra vụ 36 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế giả
Chuyển hồ sơ quan điều tra vụ 36 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế giả20/12/2019 14:22
Chuyển hồ sơ 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sang cơ quan điều tra
Chuyển hồ sơ 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sang quan điều tra 10/11/2019 16:57
Chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra hồ sơ vụ Asanzo
Chuyển quan Cảnh sát điều tra hồ sơ vụ Asanzo24/10/2019 12:58
Chuyển hồ sơ những sai phạm của doanh nghiệp sang Cơ quan điều tra
Chuyển hồ sơ những sai phạm của doanh nghiệp sang quan điều tra18/09/2019 09:46
Chuyển cơ quan điều tra 12 doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài
Chuyển quan điều tra 12 doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài09/09/2019 22:17

Chuyển 5 vụ có dấu hiệu làm giả hồ sơ thương binh sang Cơ quan điều tra

(BVPL)- Bộ LĐ-TB&XH đã chuyển 5 vụ được phát hiện có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.