VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19
VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-1930/03/2020 16:41
VKSND TP Hải Dương Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên
VKSND TP Hải Dương: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong Tháng thanh niên 27/03/2020 08:46
Novaland kết nối vì cộng đồng – chung tay đẩy lùi Covid – 19 tại tỉnh Bình Thuận
Novaland kết nối vì cộng đồng – chung tay đẩy lùi Covid19 tại tỉnh Bình Thuận27/03/2020 06:42
Thủ tướng gửi thư kêu gọi cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Thủ tướng gửi thư kêu gọi cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-1925/03/2020 21:58

VKSND huyện Đức Thọ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

(BVPL) - Hành động vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 là hoạt động của cán bộ, công chức VKSND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trong các ngày vừa qua.