Hơn 6 triệu liệu vắc xin ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX về Việt Nam
Hơn 6 triệu liệu vắc xin ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX về Việt Nam28/11/2021 08:07
Thêm vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt
Thêm vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt11/11/2021 07:09
Mỹ cam kết đóng góp thêm nửa tỉ liều vắc xin COVID-19 cho thế giới
Mỹ cam kết đóng góp thêm nửa tỉ liều vắc xin COVID-19 cho thế giới23/09/2021 15:11
Cần có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc xin Nanocovax
Cần có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc xin Nanocovax19/09/2021 12:25
Cần bổ sung điều kiện để vắc xin Nanocovax được cấp phép
Cần bổ sung điều kiện để vắc xin Nanocovax được cấp phép 29/08/2021 21:54
Quá trình thử nghiệm, xin cấp phép lưu hành vắc xin Việt Nam Nanocovax
Quá trình thử nghiệm, xin cấp phép lưu hành vắc xin Việt Nam Nanocovax28/08/2021 20:19
Thêm 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam
Thêm 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam26/08/2021 21:52
Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX
Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX12/08/2021 17:14
Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vắc xin Nanocovax
Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vắc xin Nanocovax11/08/2021 07:01
Thủ tướng chỉ đạo về việc cấp phép và sử dụng vắc xin Nanocovax
Thủ tướng chỉ đạo về việc cấp phép và sử dụng vắc xin Nanocovax09/08/2021 20:17
Đã có hơn 100 nước tiếp nhận vaccine theo cơ chế COVAX
Đã có hơn 100 nước tiếp nhận vaccine theo cơ chế COVAXiconvideo
09/04/2021 15:12
Covax sẽ hỗ trợ Việt Nam 18 triệu liều vắc xin trong năm 2021
Covax sẽ hỗ trợ Việt Nam 18 triệu liều vắc xin trong năm 2021iconvideo
24/03/2021 08:45
COVAX đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
COVAX đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19iconvideo
06/03/2021 17:32
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 2
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 2iconvideo
26/02/2021 20:32
Giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax sẽ được triển khai như thế nào
Giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax sẽ được triển khai như thế nào?iconvideo
20/02/2021 15:26
COVAX cung cấp gần 2 tỉ liều vaccine đợt đầu
COVAX cung cấp gần 2 tỉ liều vaccine đợt đầuiconvideo
19/12/2020 15:23

Hơn 6 triệu liệu vắc xin ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX về Việt Nam

(BVPL) – Hơn 6 triệu liệu vắc xin ngừa COVID-19 được một số quốc gia hỗ trợ theo cơ chế COVAX đã về Việt Nam.