Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”01/10/2020 08:07
Viện trưởng ban hành quyết định tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”
Viện trưởng ban hành quyết định tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”25/09/2020 16:01

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 352/QĐ-VKSTC về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”.