Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh23/03/2020 16:49
Vĩnh Long bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Long bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh14/01/2020 15:24
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 16/12/2019 08:46
Thái Bình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh13/12/2019 15:44
Bà Rịa-Vũng Tàu có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu có tân Chủ tịch UBND tỉnh13/12/2019 14:51
Bầu bổ sung nhân sự tại 3 tỉnh
Bầu bổ sung nhân sự tại 3 tỉnh10/12/2019 15:23
Nữ Phó Bí thư Thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh
Nữ Phó Bí thư Thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh10/12/2019 09:39
UBKT Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
UBKT Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ21/11/2019 10:10
Chỉ định, chuẩn y, bầu bổ sung nhân sự 5 tỉnh
Chỉ định, chuẩn y, bầu bổ sung nhân sự 5 tỉnh14/11/2019 09:35
Bắc Ninh sẽ có nữ Chủ tịch UBND
Bắc Ninh sẽ có nữ Chủ tịch UBND14/11/2019 09:15

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 23/3, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ bất thường để kiện toàn công tác nhân sự.