Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp02/03/2020 14:41
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là khâu công tác đột phá
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là khâu công tác đột phá08/01/2020 14:58
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp02/12/2019 16:54
Kiến nghị Chi cục Thi hành án khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
Kiến nghị Chi cục Thi hành án khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo25/09/2019 05:49
Tổng tỉ lệ thương tật 11 , vì sao không khởi tố vụ án
Tổng tỉ lệ thương tật 11%, vì sao không khởi tố vụ án?20/07/2019 07:53
Nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp04/07/2019 14:38
Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thành Đông
Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thành Đông14/05/2019 15:02
VKSND huyện Giồng Riềng tham gia phiên họp giải quyết khiếu nại trả lại đơn khởi kiện
VKSND huyện Giồng Riềng tham gia phiên họp giải quyết khiếu nại trả lại đơn khởi kiện18/04/2019 08:05
Kết luận thanh tra chấm dứt những “lình xình” tại hai dự án
Kết luận thanh tra chấm dứt những “lình xình” tại hai dự án 20/12/2018 08:31

Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

(BVPL) - Việc xây dựng hướng dẫn thay thế Hướng dẫn số 24 nhằm nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và đảm bảo thực hiện thống nhất trong các cơ quan tư pháp (các cấp) về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.