Phú Yên đón nhận bằng Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa
Phú Yên đón nhận bằng Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa01/04/2021 17:33
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia26/03/2021 06:33
Văn phòng VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Văn phòng VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất25/01/2021 17:32
VKSND quận Cái Răng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
VKSND quận Cái Răng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba22/01/2021 16:36
Báo Bảo vệ pháp luật triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Báo Bảo vệ pháp luật triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ21/01/2021 21:06
Vụ 14, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Vụ 14, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 21/01/2021 21:00
VKSND TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động”
VKSND TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động”20/01/2021 15:33
Vụ 12, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Vụ 12, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ19/01/2021 13:25
Vụ 2, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Vụ 2, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 18/01/2021 18:04
Cục 2, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Cục 2, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất18/01/2021 14:06
Vụ 15, VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Vụ 15, VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhấticonvideo
16/01/2021 07:00
Ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minhiconvideo
24/07/2020 13:00
Báo Pháp luật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Báo Pháp luật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhấticonvideo
10/07/2020 10:22

Phú Yên đón nhận bằng Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa

(BVPL) – Với những giá trị độc đáo về cảnh quan, địa chất, danh thắng Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An (Phú Yên) đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ đón bằng diễn ra nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Phú Yên.