Đã kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội
Đã kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn Hà Nộiiconvideo
27/02/2021 15:44
Thủ tướng Chỉ tăng giá các dịch vụ khi đã kiểm soát được chỉ số giá
Thủ tướng: Chỉ tăng giá các dịch vụ khi đã kiểm soát được chỉ số giá21/04/2020 17:06
Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19
Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-1912/03/2020 16:19

Đã kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội

Chiều ngày 26/2, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội đã họp thông tin về công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua và những biện pháp để duy trì, kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Nguồn: Vnews