Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp
05/08/2022 18:18
Vụ 4, VKSND tối cao Giải quyết tốt các vụ án liên quan đến ma tuý, không để xảy ra oan, sai
Vụ 4, VKSND tối cao: Giải quyết tốt các vụ án liên quan đến ma tuý, không để xảy ra oan, sai
19/07/2022 15:38
Tăng cường phối hợp trong việc thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt hoặc bị thất thoát
Tăng cường phối hợp trong việc thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt hoặc bị thất thoát
11/07/2022 14:16
Lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
20/06/2022 18:08
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8
05/05/2022 15:56
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí
21/04/2022 16:12
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổng kết công tác tuyển sinh đại học giai đoạn 2013-2021
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổng kết công tác tuyển sinh đại học giai đoạn 2013-2021
25/02/2022 16:02
Vụ 3, VKSND tối cao Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác
Vụ 3, VKSND tối cao: Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác
24/01/2022 18:12
Vụ 4, VKSND tối cao Không để xảy ra trường hợp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội
Vụ 4, VKSND tối cao: Không để xảy ra trường hợp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội
19/01/2022 22:00
Vụ 8 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
Vụ 8: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
19/01/2022 12:58
Vụ 14, VKSND tối cao Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Vụ 14, VKSND tối cao: Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
07/01/2022 15:06
Vụ 15, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Vụ 15, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
06/01/2022 13:58
Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí
Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí
26/11/2021 18:14
Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Kiểm sát thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Kiểm sát thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
19/11/2021 17:42
Kiểm sát có hiệu quả việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp
Kiểm sát có hiệu quả việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp
08/07/2021 22:00
Vụ 14, VKSND tối cao Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
Vụ 14, VKSND tối cao: Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
07/07/2021 19:43
Làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án ma túy
Làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án ma túy
03/02/2021 18:24
Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
03/02/2021 18:23
Bí quyết thành công trong giải quyết án hình sự và những kinh nghiệm quý
Bí quyết thành công trong giải quyết án hình sự và những kinh nghiệm quý
05/01/2021 19:25
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang
05/01/2021 10:00