VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII04/05/2021 11:28
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảngiconvideo
30/03/2021 09:22
Phấn đấu vươn lên thứ 2 ASEAN về quy mô GDP, sớm có thu nhập trung bình cao
Phấn đấu vươn lên thứ 2 ASEAN về quy mô GDP, sớm có thu nhập trung bình cao28/03/2021 19:31
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIIIiconvideo
27/03/2021 18:40
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng27/03/2021 16:16
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng27/03/2021 11:24
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực, mạnh mẽ
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực, mạnh mẽ10/03/2021 18:22
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII Tập trung vào 8 nội dung lớn
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII: Tập trung vào 8 nội dung lớn10/03/2021 18:22
Thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII của Đảng đã thông qua
Thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII của Đảng đã thông qua08/03/2021 17:58
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân04/03/2021 13:23
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII25/02/2021 19:55
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc14/02/2021 17:30
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIII
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIIIiconvideo
02/02/2021 06:44
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹpiconvideo
01/02/2021 15:25
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIiconvideo
01/02/2021 15:21
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIiconvideo
30/01/2021 19:06
Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự Đại hội XIII
Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự Đại hội XIIIiconvideo
29/01/2021 12:39
Báo Nga nhận định Đại hội XIII xác định tương lai của Việt Nam
Báo Nga nhận định Đại hội XIII xác định tương lai của Việt Namiconvideo
28/01/2021 14:11
Đại hội XIII Tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước
Đại hội XIII: Tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nướciconvideo
28/01/2021 01:13
Đại hội XIII Công tác nhân sự là nhiệm vụ then chốt của then thốt
Đại hội XIII: Công tác nhân sự là nhiệm vụ then chốt của then thốticonvideo
27/01/2021 15:46

VKSND tỉnh Gia Lai quán triệt, học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

(BVPL) - Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.