(BVPL) - Vinamilk là công ty duy nhất không bị chi vượt mức quy định về quảng cáo trong số 5 công ty sữa bị thanh tra.
 
Từ ngày 10/3/2014 đến 10/4/2014, Bộ Tài chính chủ trì kết hợp với Bộ Công thương tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế tại 05 Công ty sản xuất, kinh doanh sữa.
 
Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xử lý đối với Vinamilk như sau:
- Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) kê khai thiếu thuế TNDN, thuế GTGT phải nộp là 2.745.849.764 đồng.
- Công ty Cổ phần sữa Việt Nam chi phí quảng cáo, khuyến mại đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là 811 tỷ đồng (chiếm 21% giá thành).
 
Tuy nhiên, để tránh gây hiểu nhầm đối với người đọc, đại diện Vinamilk đã có phản hồi nhằm làm rõ nội dung Báo cáo kết quả thanh tra của Bộ Tài chính như sau:
- Sau khi thanh tra loại trừ các chi phí không được tính vào chi phí hợp lý cho sản xuất kinh doanh thì Vinamilk cần phải kê khai nộp bổ sung thuế TNDN và thuế GTGT là 2,7 tỷ đồng, chứ không phải Vinamilk cố ý không kê khai để bây giờ bị truy thu. Năm 2013 Vinamilk nộp thuế cho nhà nước gần 3.500 tỷ đồng.
 
- 811 tỷ đồng chi phí cho quảng cáo là chi phí cho toàn bộ ngành hàng của Vinamilk chứ không chỉ riêng cho sản phẩm sữa bột trẻ em dưới 6 tuổi. Vinamilk là công ty duy nhất không bị chi vượt mức quy định về quảng cáo trong số 5 công ty sữa bị thanh tra.
 
Trân Định